POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politică de confidențialitate Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

COMESAD DRUMURI SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016 / 679. Scopul principal al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal de către COMESAD DRUMURI SRL. prin intermediul website-ului https://cdm-grup.ro/ sau prin celelalte mijloace de contact (telefon, e-mail, mesaj etc.) este acela de a putea procesa cererile de comandă sau alte solicitări și de a presta servicii sau vinde produse clienților, precum și de a achiziționa produse sau servicii de la furnizori.

Datele vor fi folosite după caz, pentru procesarea cererilor de comandă sau a altor solicitări, întocmirea contractelor, facturilor, ofertelor, documentelor contabile și în alte situații necesare prestării serviciilor, vânzării sau cumpărării produselor în condiții optime.

Ne furnizarea datelor duce la imposibilitatea procesării oricărei cereri de comandă sau solicitări de orice fel. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta Politică de confidențialitate a COMESAD DRUMURI SRL vă rugăm să nu efectuați nicio solicitare pe https://cdm-grup.ro sau prin celelalte mijloace de contact, cât și să întrerupeți imediat vizitarea site-ului menționat anterior.

Sub nicio formă bazele de date care conțin date cu caracter personal nu vor fi făcute publice, vândute sau închiriate.

Acestea vor putea fi folosite strict în scopurile menționate în prezenta Politică de confidențialitate și dacă situația o va impune, vor fi prezentate organelor abilitate de control.

Această Politică de confidențialitate este valabilă în cazul tuturor solicitărilor efectuate de utilizatori pe site-ul https://cdm-grup.ro precum și pentru solicitările telefonice, prin e-mail, chat, sms, prin aplicația WhatsApp sau oricare alte mijloace de contact.

Datele personale care pot fi colectate și prelucrate de COMESAD DRUMURI SRL. sunt:

• numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de domiciliu, datele de contact (nr. telefon, e-mail etc.) și alte date necesare procesării solicitărilor clientului.

• datele despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a accesa https://cdm-grup.ro. Acestea pot include și datele despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul Clientului. De asemenea pot include adresa IP, setările regionale și de limbă.

• date despre produsele sau serviciile pe care le utilizați sau doriți să le achiziționați. Acestea pot include și paginile web pe care le vizitați.

• conturile bancare, care ne sunt necesare doar în eventualitatea unei rambursări în cont ca urmare a returnării unei comenzi către Client sau în cazul în care trebuie să efectuăm noi o plată unui furnizor.

În orice alte situații nu vă vom solicita datele referitoare la conturile bancare. • Cookies, partajate cu furnizorii noștri, care pot fi Google, Facebook etc.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați și Politica de cookie-uri afișată pe https://cdm-grup.ro. În funcție de nevoie, pentru procesarea unei comenzi sau a oricărei alte solicitări putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal anumitor furnizori de produse sau servicii:

• firmelor de curierat sau alți transportatori,

• furnizorilor de servicii IT,

• furnizorilor de servicii publicitare,

• furnizorilor de servicii contabile,

• furnizorilor de servicii logistice,

• furnizorilor de servicii bancare sau IFN-uri,

• furnizorului de program de facturare,

• altor furnizori de produse sau servicii care au legătură directă cu o comandă sau solicitarea dumneavoastră.

Furnizorii menționați anterior, în anumite situații, pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, însă COMESAD DRUMURI SRL. nu i-a autorizat să utilizeze sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal decât în strictă legătură cu prestarea serviciilor lor. Colectăm informații în scopul de a monitoriza utilizarea de către dumneavoastră a produselor și serviciilor.

Putem furniza aceste informații unor terțe părți (de exemplu, furnizorilor de conținut și agențiilor de publicitate), dar nici o astfel de raportare către o terță parte nu va include informații ce pot identifica un client individual. În ceea ce privește modul în care partenerul nostru utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica termenii și condițiile partenerului, precum și politicile sale privind protecția datelor. Pentru a vă transmite o publicitate relevantă pentru dumneavoastră, veți vedea, de asemenea, publicitate țintită online, aceasta fiind denumită publicitate pe baza de interese.

Poate fi făcută pe site-ul https://cdm-grup.ro , site-urile altor organizații, precum și alte canale media online, cum ar fi Google și rețelele sociale.

Subliniem că a opta pentru renunțarea la publicitatea pe bază de interese nu va opri afișarea reclamelor, dar acestea nu vor mai fi individualizate în funcție de interesele dumneavoastră.

COMESAD DRUMURI SRL. administratorul site-ului https://cdm-grup.ro vă aduce la cunoștință faptul că prin citirea prezentei Politici de confidențialitate privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ați fost informat care sunt drepturile dumneavoastră prevazute de Regulamentul (UE) 2016 / 679, referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv următoarele:

• dreptul de a solicita în orice moment accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a primi informații adiționale cu privire la datele respective, la modul și / sau scopul prelucrării acestora,

• dreptul de retragere a consimțământului,

• dreptul de a solicita rectificarea acestora,

• dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, în mod curent, pentru a avea posibilitatea de a le transmite către alt operator,

• dreptul de limitare a prelucrării,

• dreptul la ștergerea sau restricționarea prelucrării anumitor sau tuturor datelor,

• dreptul la opoziție.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime, dreptul de a nu fi obiectul unei soluții complet automatizate, inclusiv crearea profilului, • dreptul de a depunere o plângere autorităților competente. În cazul în care este necesară păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru respectarea unei obligații legale, vă aducem la cunoștință faptul că nu vom putea da curs unei eventuale solicitări din partea dumneavoastră de ștergere sau restricționare a acestor date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe o perioadă limitată de până la 5 ani și doar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate. Excepție fac documentele care trebuie păstrate pe o perioadă mai mare de 5 ani (de exemplu, contracte și facturi). Nu colectăm și nu procesăm date sensibile care sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2016 / 679.

Datele catalogate sensibile sunt următoarele:

• originea rasială sau etnică,

• orientarea sexuală,

• opiniile politice,

• convingerile religioase sau filosofice,

• apartenența sindicală,

• date genetice, biometrice sau medicale,

• datele personale referitoare la infracţiuni sau condamnări penale,

• date ale minorilor sub 16 ani. În cazul în care indiferent de voința noastră vom primi date sensibile ne obligăm să le ștergem în cel mai scurt timp.

COMESAD DRUMURI SRL, se angajează să stocheze și să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră confidențială și care asigură securitatea necesară. Toate dispozitivele unde sunt stocate sau prelucrate date personale sunt protejate prin parolarea acestora, în acest mod limitând posibilitatea ca acestea să fie folosite și de alte persoane care nu ar trebui sa aibă acces. Pentru mai multă protecție site-ul https://cdm-grup.ro are implementat un Certificat de tip SSL. COMESAD DRUMURI SRL. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic actuala Politică de confidențialitate afișată pe site-ul https://cdm-grup.ro fără a fi necesară înștiințarea utilizatorilor / clienților în acest sens.

Ca urmare, vă rugăm să urmăriți periodic conținutul acestei Politici de confidențialitate.

Pentru orice informații sau solicitări referitoare la drepturile și la datele dumneavoastră cu caracter personal colectate sau prelucrate de COMESAD DRUMURI SRL, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@cdm-grup.ro, urmând să vă răspundem în cel mai scurt timp după analizarea lor.

 COMESAD DRUMURI SRL.. vă aduce la cunoștință faptul că în cazul în care considerați necesar aveți dreptul legal de a depune o plângere la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București,

telefon: +40.318.059.211 și +40.318.059.212,

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro,

web site https://www.dataprotection.ro .